Co daje rozwód z orzeczeniem o winie i kiedy warto żądać orzeczenia winy współmałżonka?

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie i kiedy warto żądać orzeczenia winy współmałżonka? O tym dowiesz się w dzisiejszym wpisie.

Sąd może orzec rozwód:

– bez orzekania o winie,

– z orzeczeniem o winie jednego małżonka,

– z winy obu małżonków.

W dzisiejszym artykule poruszymy temat, kiedy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka.

PRAWNIK ROZWÓD KOSZALIN

Kiedy mamy do czynienia z winą małżonka w rozpadzie małżeństwa?

Jako przykład należy podać w szczególności:

  1. Zdrada – fizyczna, jak i emocjonalna,
  2. Nałogi
  3. Stosowanie przemocy, która może przybrać formę fizyczną, psychiczną, ekonomiczną,
  4. Odmowa współżycia fizycznego,
  5. Porzucenie rodziny,
  6. Postawa egocentryczna,
  7. Unikanie podjęcia pracy zarobkowej,
  8. Nieumiejętność rozwiązywania konfliktów.

PRAWNIK ROZWÓD KOSZALIN

Kiedy i gdzie możesz zgłosić żądanie orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka?

Żądanie orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka składa się:

– w pozwie,

– odpowiedzi na pozew,

– na dalszym etapie postępowania przed sądem.

Pamiętaj! Jeżeli wystąpiłeś już z pozwem o rozwód, w którym napisałeś, że nie chcesz orzekania o winie, masz prawo zmienić zdanie i żądać uznania winy współmałżonka na dalszym etapie postępowania.

 

Oczywistym pozostaje, że przebieg rozwodu bez orzekania o winie będzie znacznie szybszy i mniej stresujący. Odpada bowiem element udowadniania winy współmałżonka, co wiąże się często z batalią sądową i dużymi emocjami.

Zasadniczo istnieje jeden aspekt kiedy orzeczenie o winie współmałżonka się przydaje – jest to aspekt finansowy.

Jeżeli rozwód spowoduje istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej, a Twój współmałżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, możesz dochodzić od niego alimentów na swoją rzecz.

Jeżeli nie chcesz uzyskać alimentów od małżonka, albo rozwód nie spowoduje pogorszenia Twojej sytuacji materialnej, żądanie rozstrzygnięcia o winie może skutkować niepotrzebną batalią, powodującą jedynie pogłębienie konfliktu między Wami.

Zastawiasz się, czy masz realne szanse na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka? Zapraszamy do kontaktu, wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości.

 

 

 

 

Pozostałe wpisy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KOSZALIN

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA? Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Czytaj dalej...