Czy sąd może odmówić rozwodu?

Czy sąd może odmówić rozwodu?

Dzisiaj na tapetę bierzemy przeszkody w orzeczeniu rozwodu. Wbrew temu, co często sądzą Klienci, rozwód nie zawsze jest formalnością. Chcesz się dowiedzieć, kiedy sąd może odmówić Ci rozwodu? Zapraszam do lektury.

ADWOKAT ROZWÓD KOSZALIN

Istnieją cztery przypadki, w których Sąd nie udzieli Ci rozwodu:

  1. Sąd stwierdzi, że pomiędzy Tobą i Twoim małżonkiem nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma wymienionych konkretnych sytuacji, kiedy sąd orzeknie rozwód, takich jak np. zdrada, przemoc, nałogi, a zamiast tego wskazano na ogólne pojęcie „zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego”. W każdej sprawie o rozwód sąd będzie zatem badać czy pomiędzy Tobą, a Twoim małżonkiem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, kiedy mamy do czynienia z takim zupełnym i trwałym rozkładem pożycia.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego zachodzi, jeżeli pomiędzy małżonkami uległy zerwaniu więzy:

duchowe, czyli brak wzajemnych uczuć, takich jak: miłość i przywiązanie, co przekłada się na zaufanie, gotowość do kompromisów, wyrozumiałość i szacunek. W tym wypadku sąd ocenia wzajemną postawę małżonków względem siebie,

fizyczne, polegające na braku podejmowania współżycia seksualnego,

gospodarcze, które przejawiają się brakiem wspólnego zamieszkiwania, brakiem prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, brakiem wspólnego majątku.

Z kolei trwały rozkład pożycia małżeńskiego następuje wtedy, gdy brak jest perspektyw i widoków na utrzymanie małżeństwa i sąd nie widzi szans na powrót małżonków do siebie.

Jeżeli sąd stwierdzi, że któraś z wyżej wymienionych więzi nadal trwa albo jest szansa na to, że do siebie wrócicie, nie wyrazi zgody na rozwód.

  1. Sąd stwierdzi, że orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z dobrem Waszych wspólnych małoletnich dzieci,

Nawet jeżeli nastąpił pomiędzy Wami zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a sąd stwierdzi, że rozwód będzie sprzeczny z dobrem Waszych małoletnich dzieci, może odmówić udzielenia rozwodu. W każdej sprawie sąd będzie oceniał indywidualnie, czy istnieje stan zagrożenia dobra dziecka i brał pod uwagę takie okoliczności jak: wiek dziecka, stan jego zdrowia, sytuację finansową, warunki mieszkaniowe, a przede wszystkim Waszą postawę. Odmowa orzeczenia rozwodu z uwagi na dobro dzieci jest stosowana niezwykle wyjątkowo, np. w sytuacji gdy macie ciężko chore dziecko, które wymaga Waszej stałej opieki.

  1. Sąd stwierdzi, że orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Podobnie, jak w przypadku dobra wspólnych małoletnich dzieci, sąd indywidualnie będzie oceniał Waszą sytuację, na podstawie wszystkich okoliczności sprawy. Jako przykład sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego należy wymienić następujące sytuacje:

– jeden z małżonków jest poważnie chory i potrzebuje pomocy, w związku z czym rozwód byłby dla niego rażąco krzywdzący,

– małżonkowie posiadają dorosłe dziecko, które pozostaje niezdolne do samodzielnego funkcjonowania i wymaga opieki,

– rozwód byłby rażąco krzywdzący dla jednego z małżonków, który sprzeciwia się rozwodowi.

 

  1. Kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, natomiast drugi małżonek – niewinny – nie wyraża zgody na rozwód.

Od powyższej zasady istnieją jednak dwa wyjątki. Sąd orzeknie rozwód, jeżeli małżonek niewinny:

– zgadza się na rozwód,

– jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego – z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, kiedy małżonek będzie odmawiał zgody na rozwód z powodu zemsty, czy dążąc do tego, aby drugi małżonek nie mógł ułożyć sobie życia osobistego.

 

ADWOKAT ROZWÓD KOSZALIN

 

Jeżeli natomiast jesteś już w takiej sytuacji, że sąd mając na względzie wyżej wymienione powody, odmówił Ci rozwodu, nie wszystko stracone – pozew o rozwód możesz złożyć jeszcze raz, wykazując że zmieniły się okoliczności, przez które wcześniej nie dostałeś rozwodu.

Pozostałe wpisy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KOSZALIN

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA? Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Czytaj dalej...