UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KOSZALIN

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA? Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i wpadły w spiralę zadłużenia, z którym nie mogą sobie poradzić. Jeżeli zatem jesteś osobą fizyczną i nie regulujesz swoich zobowiązań dłużej niż 3 miesiące, możesz rozważyć złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Musisz przy tym wykazać, że niewypłacalność nie powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego […]