Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kiedy można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?

ADWOKAT KOSZALIN

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, istnieją trzy przypadki, kiedy sąd opiekuńczy pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej:

  1. Rodzic nie może wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody,
  2. Rodzic w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka,
  3. Rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli zaistnieje któryś z wyżej wskazanych przypadków, Sąd jest obowiązany do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej.

ADWOKAT KOSZALIN

TRWAŁA PRZESZKODA W WYKONYWANIU WŁADZY RODZICELSKIEJ

Trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej oznacza z reguły okres wieloletni. Kiedy będziemy mieć do czynienia z taką przeszkodą? Będzie to na przykład:

– zaginięcie rodzica,

– wyjazd rodzica za granicę połączony z brakiem zainteresowania dzieckiem,

– pobyt rodzica w zakładzie karnym w celu odbycia kary pozbawienia wolności,

– pobyt rodzica w zakładzie leczniczym z powodu długotrwałej choroby.

RAŻĄCE ZANIEDBYWANIE OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM DZIECKA i NADUŻYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Kiedy będziemy mieć do czynienia z rażącym zaniedbywaniem i nadużywaniem władzy rodzicielskiej? Jako przykład należy podać:

– nadużywanie alkoholu,

– rozwiązły tryb życia,

– popełnianie przestępstw,

– brak zapłaty alimentów,

– przemoc fizyczna i psychiczna,

– zmuszanie dziecka do pracy zarobkowej, prostytucji, czy nawet do popełnienia przestępstwa.

ADWOKAT KOSZALIN

CO ROBIĆ, GDY ZOSTAŁEŚ JUŻ POZBAWIONY WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Jeżeli zostałeś pozbawiony/pozbawiona władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, możesz ją odzyskać. Musisz wówczas wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Aby wniosek został rozpatrzony, musi spełniać szczegółowe wymagania formalne, a także zostać opłacony.

W trakcie postępowania sąd będzie analizować, czy całokształt okoliczności i sytuacja rodzinna dziecka przemawia za przywróceniem Ci władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nie wystarczy samo złożenie wniosku, musisz także wykazać, że dobro dziecka nie będzie już zagrożone.

 

 

Nasza Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Pozostałe wpisy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KOSZALIN

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA? Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej? Z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Czytaj dalej...